Gå till innehållet

Om oss


Vår mission


Vi erbjuder digitala verktyg som stöder dig i ditt hållbarhetsarbete, med fokus på självskattningsformulär, riskanalys och inspektion. Vår mission är att göra arbetet med hållbara leverantörskedjor enklare – och mer tids- och kostnadseffektivt.

Ledning


Malin Lindfors Speace

Partner & Senior Advisor

Malin Lindfors Speace

Malin Lindfors Speace har hjälpt företag med deras hållbarhetsarbete i över 15 år. Dessutom är hon en av ett fåtal experter i Sverige på GRI (Global Reporting Initiative) – ett ramverk för företag att rapportera sitt hållbarhetsarbete. Malin är även grundare till gatutidningen Situation Stockholm, ett i raden av exempel på hennes sociala engagemang.

Anna Lindstedt

Partner & Senior Advisor

Anna Lindstedt

Anna Lindstedt är en av Sveriges absolut främsta experter på strategiskt hållbarhetsarbete i allmänhet och supply chain management i synnerhet. Hon har bland annat i rollen som Senior Advisor, Lead Auditor och tidigare vd på Ethos International hjälpt ett stort antal globala företag med såväl kravställning och screening som fullskaliga audits.

Christofer Nordqvist

VD

Christofer Nordqvist

Christofer Nordqvist har lång bakgrund som expertrådgivare och IT-projektledare, främst inom stora organisationer och företag. I sitt ledarskap har han ofta arbetat internationellt och inte sällan med krav på en hög grad av diplomati. Han har även en bakgrund som försäljningschef och som entreprenör i flera former – ofta med hållbarhet som gemensam nämnare och drivkraft.

Daniel Ernerot

Utvecklingschef

Daniel Ernerot

Daniel Ernerot har mångårig erfarenhet från compliance och beteendeförändring i stora företag och organisationer inom ämnen som hållbarhet, etik, kvalitet och informationssäkerhet. Han har arbetat med såväl innehåll och pedagogik som med plattformar för distribution och uppföljning som systemägare och arkitekt.

Medarbetare


Samtliga medarbetare nås via fornamn.efternamn@evaluate.se.