Gå till innehållet

En enklare hållbarhetsgranskning

Allt i ett verktyg – riskanalys, självutvärderingar och uppföljning


Läs mer

Evaluate i kort


Samla in och analysera information i hela leverantörskedjan på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Få en god överblick och insikt om befintliga risker, liksom om var åtgärder behöver vidtas.

Jobba i en enda smidig plattform som är enkel att använda för alla – för dig, dina medarbetare och dina leverantörer.

Håll dig uppdaterad och ta del av våra ständiga förbättringar som förenklar ditt arbete.

Vad du får med Evaluate


Effektiv screening av leverantörskedjan

Screening av hållbarhetsrisker baserat på internationella konventioner och deklarationer, vilka täcker alla hållbarhetsområden: miljö, arbetsrätt, mänskliga rättigheter och antikorruption. Men även hur varje område styrs och hanteras.

Medvetenhet om risker

Riskanalyser, men också granskningar av leverantörskedjan bestående av självskattningsformulär och åtgärdsplaner som även kan användas i upphandlingsskedet.

Anpassning till din verksamhet

Frågeformulären anpassas till din bransch, dina behov och företagets Supplier Code of Conduct. Det innebär en systematiserad och objektiv utvärdering. Frågorna utformar du tillsammans med experter hos vårt systerföretag Ethos International.

En bra översikt

Resultatet presenteras i lättöverskådlig och tydlig grafik och leverantörerna bedöms enligt en tregradig skala som enkelt identifierar enskilda högriskleverantörer. Evaluate ger en tydlig översikt av data, både på en aggregerad nivå och för varje leverantör.